drzavno_mat_2019_03

Rezultati državnog natjecanja iz matematike 2019.

Evo slavodobitni(k)(c)a koji su izvrsno zastupali svoju školu, Centar izvrsnosti i Županije …

 PRVA NAGRADA 

Redni broj Ime učenika Prezime učenika Škola Razred Ime i prezime mentora
1. Marko Hrenić Osnovna škola Novi Marof 6. Davor Dukarić, Nevenka Bareta, Ivana Sukačić

DRUGA NAGRADA 

Redni broj Ime učenika Prezime učenika Škola Razred Ime i prezime mentora
1. Mila Maretić VI. OŠ Varaždin 5. Dario Maltarski, Snežana Huđek, Nina Prašnjak
2. Emanuel Tukač OŠ Breznički Hum 8. Marija Dijačić, Branko Škiljan, Davor Dukarić
3. Martin Josip Kocijan Gimnazija Čakovec 3A Nikola Lepen, Tamara Srnec, Ratko Višak
4. Mateja Vuradin Druga gimnazija Varaždin 3B Vlatka Drvarić, Miroslav Smuđ

 TREĆA NAGRADA

Redni broj Ime učenika Prezime učenika Škola Razred Ime i prezime mentora
1. Barbara Kelava VI. OŠ Varaždin 7. Dario Maltarski, Nevio Cifrek, Davor Dukarić
2. Ema Kolmanić VI. OŠ Varaždin 7. Dario Maltarski, Nevio Cifrek, Davor Dukarić
3. Klara Mihalić III. OŠ Čakovec 8. Aleksandra Tonković, Branko Škiljan, Davor Dukarić

 Učenici 8. razreda Emanuel Tukač i Klara Mihalić pozvani su na izborno natjecanje za juniorsku olimpijadu, a

 Martin Josip Kocijan i  Filip Vinković  pozvani na izborno natjecanje za nastup u olimpijskim ekipama Hrvatske. 

Evo i pohvaljenih za dobar rezultat: 

Redni broj Ime učenika Prezime učenika Škola Razred Ime i prezime mentora
1. Julijan Mostarkić VI. OŠ Varaždin 5. Nina Prašnjak
2. Marko Dvorski Elektrostrojarska škola 1B Aleksandra Kos, Sonja Ivančić, Miroslav Smuđ
3. Nikola Kušen Prva gimnazija Varaždin 2A Tajana Golub Mendaš, Tatjana Plantak
4. Ida Kolmanić Prva gimnazija Varaždin 3A Ana Grozdanić, Tamara Srnec
5. Dijana Tot Gimnazija Čakovec 3B Tamara Srnec, Miroslav Smuđ
6. Dario Hanžek Elektrostrojarska škola 3B Miroslav Smuđ
7. Filip Vinković Gimnazija Čakovec 4A Mirjana Hranilović,Ratko Višak

Važno je naglasiti da su svi pozvani učenici među 20-tak najboljih u Hrvatskoj, a nagrađeni i pohvaljeni su najbolji od najboljih!

Bez puno rada u školama i Centru izvrsnosti za matematiku te izuzetne potpore Županije Varaždinske teško bismo postigli ovakav rezultat. Zato hvala i čestitka svima koji su svojim radom doprinijeli ovom projektu Županije znanja.

 

Voditelj Centra izvrsnosti:

Branko Topić