Centar izvrsnosti iz biologije


BIOLOGIJA 6

Sjedište: Prva gimnazija Varaždin
Petra Preradovića 14, Varaždin
Telefon: 042/302-122
e-pošta:
biologija@civz.hr
Mrežna stranica CIB-a:  https://centarizvrsnostibio.wordpress.com/

Voditeljica Centra izvrsnosti za biologiju:
Martina Vidović, prof.,
Prva gimnazija Varaždin;
e-pošta: martina.vidovic@gmail.com

Centar izvrsnosti za biologiju osnovan je 2013. godine i  sjedište mu je u Prvoj gimnaziji Varaždin.  U radu Centra sudjeluje 22 mentora i 70 učenika osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije.

Rad u Centru temelji se na istraživačkom i iskustvenom učenju, rješavanju problema te osmišljavanju i provedbi samostalnih istraživanja učenika. Uz aktivno usvajanje sadržaja, takvim načinom rada kod učenika se nastoje razviti vještine promatranja i uočavanja uzročno-posljedičnih veza u prirodi, donošenja zaključaka, kreativnost i kritički način razmišljanja, a upotreba modernih tehnologija u prikupljanju, statističkoj obradi i grafičkom prikazivanju te analizi dobivenih rezultata, razvijaju se vještine neophodne za nastavak školovanja na višoj razini, znanstvenu aktivnost i uspješnije uključivanje na tržište rada. Suvremeno obrazovanje u prirodoslovlju stavlja izraziti naglasak na sudjelovanje učenika u istraživačkom i iskustvenom učenju te promiče takav način učenja jer osim što kod učenika razvija širok spektar vještina istovremeno djeluje na povećanje znatiželje i interesa učenika za znanost.

CIB 2017CIB 2016

CIB 2 2015CIB 2015

 

 

Odgovori