Centar izvrsnosti iz kemije

CIK.cdr

Sjedište: Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin, Hallerova aleja 3, Varaždin
e-pošta: kemija@civz.hr

Voditeljica za osnovne škole: Mihaela Vrbnjak Grđan, mihaela.vrbnjak.grdan@gmail.com, VI OŠ Varaždin

Voditeljica za srednje škole: Vesna Vrček, vesna.vrcek@gmail.com, Graditeljska prirodoslovna i rudarska škola,

 

 

Cilj CIK – a

Cilj Centra izvrsnosti iz kemije je razviti naviku pomnog promatranja svih zbivanja, samostalnog i kritičkog promišljanja o opaženom, samostalno donošenje zaključaka, a naposljetku i odluka. Kemija kao predmet služi kao idealan objekt na kojem se mogu razviti vještine i sposobnosti. Usput se stječu znanja koja su korisna u svakodnevnom životu bez obzira koje se zanimanje odabere za budućnost. U Centru izvrsnosti nastava kemije slična je strategiji znanstvenih istraživanja. Polazi se od problema i postavljanja pretpostavke. Učenici eksperimentiraju, samostalno ili u skupinama, kako bi provjerili pretpostavku ili riješili problem, a na temelju rezultata samostalno zaključili.

Tko radi u CIK -u

U Centri izvrsnosti predaju profesori koji su do sada postigli iznimne rezultate u radu s učenicima na području kemije, fizike i biologije. Također je uspostavljena odlična suradnja s kemijskim odsjekom Prirodoslovno – matematičkog fakulteta. Profesori se redovno educiraju na radionicama i predavanjima Hrvatskog kemijskog društva, kemijskim kongresima, seminarima u organizacije AZOO – a i ŽSV – a.

Plan i program CIK -a

Teme koje se na Centru obrađuju uglavnom prate važeći Nastavni plan i program iz kemije za OŠ i SŠ. U sedmom razredu obrađuje se:

 1. Kemijski laboratorij
 2. Tvari
 3. Zrak i glavni sastojci zraka
 4. Voda i vodik
 5. Građa tvari
 6. Kemijske promjene,

u osmom:

 1. Kemijski elementi i njihovi spojevi
 2. Ugljik i organski spojevi
 3. Organski spojevi s kisikom
 4. Biološki važni spojevi
 5. Važni sintetički spojevi,

u prvom razredu gimnazije:

 1. Tvari, agregacijska stanja tvari i fizikalna svojstva tvari
 2. Građa atoma, kemijske veze, građa molekule i periodni sustav elemenata
 3. Kemijska simbolika, stehiometrija i problemski zadatci
 4. Vrste kemijskih reakcija, JKR anorganskih tvari,

u drugom razredu gimnazije:

 1. Otopine i topljivost tvari
 2. Energetski učinci kemijskih reakcija
 3. Brzina kemijske reakcije i ravnoteža
 4. Kiseline, lužine, soli i Brinsted – Lowryeva teorija kiselina,

u trećem razredu gimnazije:

 1. Elektrokemija
 2. Analitička kemija/anorganska kemija
  • taložne reakcije
  • titracije
  • analiza uzorka,

i u četvrtom razredu gimnazije:

 1. Kvantitativna i kvalitativna analiza organskog uzorka
 2. Ugljikovodici
 3. Alkoholi, fenoli, eteri
 4. Aldehidi i ketoni
 5. Karboksilne kiseline i njihovi derivati
 6. Sapuni i drugi površinski aktivni spojevi
 7. Stereoizomerija i optička aktivnost
 8. Ugljikohidrati
 9. Amini
 10. Aminokiseline i proteini
 11. Nukleinske kiseline
 12. Sintetički polimeri.

Jako smo dobri ….

Kroz tri godine rada Centra izvrsnosti za kemiju prošlo je oko tri stotine učenika osnovne i srednje škole. Učenici, polaznici CIK – a, postigli su iznimne rezultate na Državnim natjecanjima iz kemije, sudjelovali su u raznim projektima poput „Laboratorija slave“ i „Lančana reakcija“, bili su uspješni na testiranjima za kemijsku olimpijadu, sudjelovali su na prirodoslovnoj Europskoj olimpijadi, i drugo.

I još nešto …..

Kemija je tipična eksperimentalna znanost, a iskustveno učenje glavni je način učenja. Učenik do spoznaja dolazi djelatnim metodama učenja, a svoje sposobnosti razvija praktičnim, perceptivnim i misaonim aktivnostima. Pokus nam je središnja nastavna aktivnost.

PRIDRUŽITE NAM SE I NEMOJTE DOZVOLITI DA V. PRELOG I L. RUŽIČKA OSTANU JEDINI!

Voditeljice CIK –a:

Vesna Vrček

Mihaela Vrbnjak Grđan

 

 

Jedna misao o “Centar izvrsnosti iz kemije”

 1. Htio bih Vas obavijestiti da časopis “Kemija u industriji” od broja 3-4 ima novu rubriku koja se zove
  “Kemija u nastavi”. Časopis je dostupan na internetu bez naplate. Kao urednik te rubrike pozivam vas na čitanje i pisanje!
  dr. sc. Nenad Raos

Odgovori