O centrima izvrsnosti

POČECI

2002. godine Varaždinska županija pokrenula je program rada s nadarenim učenicima iz područja matematike i fizike, a od 2003. godine i dodatnu nastavu iz informatike.

Dodatna nastava pokrenula se s ciljem poticanja interesa za matematiku, fiziku i informatiku kod učenika osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije te unapređivanja rada s učenicima koji su pokazivali interes i bili nadareni za ove predmete. Naime, poznato je da se u Hrvatskoj sve manji broj učenika odlučuje za prirodoslovno-matematičke i tehničke studije, dok su u razvijenim zemljama znanje i stručnost u tim područjima najvažniji čimbenici napretka. Matematika i fizika bile su temelj razvoja tehničkih, tehnoloških, bioloških, medicinskih i drugih znanosti u prošlosti, a zajedno s informatikom imaju posebno značenje za razvoj tih, ali i mnogih drugih, znanosti i djelatnosti. O njihovoj važnosti, uz ostalo, govori i podatak da se za upis učenika u srednje škole najčešće traži uspjeh iz matematike i fizike.

OSNIVANJE CENTARA IZVRSNOSTIlogo-civz

2007. godine Varaždinska županija napustila je program rada s nadarenim učenicima na opisani način i krenula u organizaciju Centara izvrsnosti. Razlozi za njihovo osnivanje su bili: povećanje kvalitete rada, osiguranje novog poslovnog prostora u novo izgrađenim srednjim školama, generacijska solidarnost u vidu rada na jednom mjestu učenika osnovnih i srednjih škola, bolja komunikacija među predavačima, bolja opremljenost i iskorištenost opreme, te povećanje financijskih sredstava.

Centar izvrsnosti iz područja matematike otpočeo je s radom na jesen 2007. godine, a za sjedište Centra određena je Strojarska i prometna škola Varaždin. Centar ima na raspolaganju 1500 m2 prostora. Prema dosadašnjim mjerilima (natjecanja, festival matematike u Puli) Centar je pokazao vidljive rezultate u radu s nadarenim učenicima, a osnivanje jednog takvog Centra opravdava i veliki interes učenika za usvajanjem dodatnih znanja iz područja matematike, koji postoji kako u osnovnim tako i u srednjim školama.

Centar izvrsnosti iz područja fizike, koji je osnovan Zaključkom Županijskog Poglavarstva Varaždinske županije od 5. studenog 2008. godine otpočeo je s radom u prosincu 2008. godine, u prostorima Elektrostrojarske škole Varaždin, koja je određena za sjedište Centra. Centar koristi 900 m2 novoizgrađenog prostora sa svom potrebnom opremom.

Varaždinska županija nositelj je i projekta Centar izvrsnosti iz područja informatike. Centar iz informatike započeo je s radom u travnju 2009. godine, a smješten je u novoizgrađenim prostorima Prve gimnazije Varaždin. Polaznicima Centra na raspolaganju je 120 novih računala.

Od školske godine 2010./2011. krenuo je s radom Centar izvrsnosti iz poduzetništva, čije je sjedište u Gospodarskoj školi Varaždin. Centar izvrsnosti iz poduzetništva osnovan je s ciljem podizanja poduzetničke svijesti, znanja i kompetencija kod mladih srednjoškolaca čitave županije. Polaznici tako stječu znanja i kompetencije vezane uz razvoj poduzetničke ideje te osnivanje i vođenje tvrtke, a ovakva vrste obrazovanja iznimno je važna za prosperitet lokalne zajednice, povećanje zaposlenosti i razvoj poduzetničke klime.

Odgovori