Centar izvrsnosti za kemiju

Kemija je znanost koja se temelji na čovjekovim iskustvima još iz pretpovijesnog doba, kad je čovjek načinio tvari kojih nije bilo u prirodi, ispekao je glinene posude, istalio metale iz rude, načinio vapno, staklo, obojio tkanine i još mnogo toga. Suvremena se kemija također temelji na iskustvu i spoznajama znanstvenika koji u svojim laboratorijima provode znanstvena istraživanja, odnosno izvode pokuse i tako dolaze do znanstvenih otkrića. Općenito, pokus je najvažnije oruđe suvremenog znanstvenika. Pri donošenju zaključaka znanstvenik se oslanja na rezultate pokusa i mjerenja.

Suvremena nastava kemije također se temelji na istraživanju, pokusima, opažanjima i zaključcima do kojih bi učenici sami trebali doći. Takva se nastavna metoda naziva učenje otkrivanjem ili učenje istraživanjem. Upravo tu nastavnu metodu valja primijeniti u Centru izvrsnosti iz kemije. Cilj Centra izvrsnosti iz kemije je razviti naviku pomnog promatranja svih zbivanja, samostalnog i kritičkog promišljanja o opaženom, samostalno donošenje zaključaka, a naposljetku i odluka. Kemija kao predmet služi kao idealan objekt na kojem se mogu razviti vještine i sposobnosti. Usput se stječu znanja koja su korisna u svakodnevnom životu bez obzira koje se zanimanje odabere za budućnost. Sve što se nauči napamet to se najčešće i zaboravi. Međutim, sve što učenici učine, vide, zaključe i izgovore vlastitim riječima ostaje kao trajno i uporabivo znanje.

Nastava u Centru izvrsnosti za kemiju je isključivo eksperimentalna. Radi se u grupi, paru ili individualno.

Za učenike i mentore organiziramo terenske nastave (Karlovac – Aquatica, Smiljan – Nikola Tesla, Baraćeve špilje, Ljubljana – Hiša eksperimentov).

Mentori se redovito educiraju na Kongresima i Konferencijama koje su često međunarodnog karaktera. Također redovito polaze radionice i predavanja u organizaciji Hrvatskog kemijskog društva i Županijska stručna vijeća.

Imamo odličnu suradnju s Institutom Ruđer Bošković i kemijskim odsjekom Prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Zagrebu. Naši polaznici često posjećuju navedene institucije i u laboratorijima rade određene vježbe.

Polaznici CIK –a sudjeluju na natjecanjima u Hrvatskoj na svim razinama, a također redovito sudjeluju na međunarodnim Kemijskim olimpijadama i Mendeljejevoj olimpijadi. Svake godine nekoliko polaznika CIK – a Državno povjerenstvo pozove na testiranje za EUSO i IJUO, te se gotovo uvijek netko i plasira na navedene olimpijade.

Vrlo važna imena:

Sjećamo se: Predrag Tepeš, Petar Vrkljan.

Izuzetni rezultati: Ilija Srpak (četiri Međunarodne kemijske olimpijade, Mendeljejeva olimpijada, EUSO, IJUSO), Janko Vrček (EUSO), Marko Srpak (EUSO), Andrea Križanić (IJUSO), Alisa Pevec (EUSO), Luka List (Međunarodna kemijska olimpijada, Mendeljejeva olimpijada)

Važni suradnici: Nenad Judaš (PMF Zagreb), Tomislav Portada (IRB Zagreb)

Mentori:

Melita Brodar, Ksenija Pintarić, Mihaela Vrbnjak Grđan, Marijan Varga, Aleksandar Meštrić, Lidija Klampfl, Vesna Vrček, Denis Barčot, Igor Vilaj, Nataša Vuković, Ranko Klaneček, Anja Biruški, Lana Šarić.

Radionice u Centru:

OSNOVNA ŠKOLA

 1. razred – broj polaznika: 20
 • Kemijski laboratorij
 • Tvari
 • Zrak
 • Voda i vodik
 • Građa tvari
 • Kemijske promjene, PSE
 1. r – broj polaznika: 20
 • Metali i nemetali,
 • JKR,
 • Kiseline i lužine
 • Soli
 • Kemijski račun
 • Ugljik
 • Kvalitativni i kvantitativni sastav organskih spojeva
 • Zasićeni i nezasićeni ugljikovodici
 • Areni, Alkoholi, Karboksilne kiseline, Esteri, Masti i ulja,
 • Ugljikohidrati, Proteini, Sapuni i detergenti, Plastične mase

SREDNJA ŠKOLA

 1. razred – broj polaznika: 20
 • Tvari, svojstva i promjene,
 • Povratne i nepovratne reakcije
 • Egzotermne i endotermne reakcije
 • Građa atoma
 • Periodičnost svojstva
 • Kemijske veze
 • Stehiometrija
 • JKR
 • Vrste kemijskih reakcija
 1. razred – broj polaznika: 20
 • Otopine
 • Energetski učinci kemijske reakcije
 • Kemijska kinetika
 • Ravnoteža
 • Kiseline, baze soli,
 • Priprema N,N – bis (2 – hidroksietil) oksamida
 1. razred – broj polaznika: 20
 • Elektrokemija,
 • Alkalijski i zemnoalkalijski metali
 • Kompleksni spojevi
 • Halogeni elementi
 • Halkogeni elementi
 • Dušikova skupina elemenata
 • Kvalitativna analiza 1. i 2. skupine kationa
 • Priprema polijodidnih soli i priprava kompleksa uree s vodikovim peroksidom
 • Redoks titracije
 • Instrumentalne metode – UV spekrofotometrija
 • Taložne i kompleksometrijske titracije
 • Titrimetrijska analiza polijodidnih soli titrimetrijaks analiza kompleksa uree s vodikovim peroksidom
 1. razred – broj polaznika: 20
 • Kvalitativna i kvantitativna analiza organskoga uzorka
 • Strukture i veze – polarnost kovalentne veze,
 • Ugljikovodici
 • Alkoholi, fenoli i eteri
 • Aldehidi i ketoni
 • Proteini
 • Spektrofotometrijske metode,
 • IR i NMR
 • Ugljikohidrati, Lipidi
 • Stereoizomerija i optička aktivnost,
 • Nukleinske kiseline.

Terenska nastava

Fond sati u radionicama: 60-64 sata

Voditeljice:

 • Vesna Vrček
 • Mihaela Vrbnjak Grđan

Sjedište:
Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin
Hallerova aleja 3, Varaždin

Elektronička adresa:
kemija@civz.hr

Mrežna stranica centra:
http://www.rudarska.hr/

Voditelji centra:
Voditeljica za osnovne škole:
Mihaela Vrbnjak Grđan, prof. biologije i kemije
VI. OŠ Varaždin
E-mail: mihaela.vrbnjak.grdan@gmail.com

Voditeljica za srednje škole:
Vesna Vrček, prof. kemije
Graditeljska prirodoslovna i rudarska škola Varaždin
E-mail: vesna.vrcek@gmail.com

Video snimka:


Foto-galerija (klikni za pregled):
Galerija fotografija