FESTIVAL MATEMATIKE

logo-festival-matke25. travnja 2019. u 10h – Gospodarska škola Varaždin

Velika smotra matematičkog znanja, vještina, stvaralaštva, kreativnosti i inovativnosti učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske

Organizator:
Varaždinska županija
Centar izvrsnosti iz matematike

Suradnici:
Županijska stručna vijeća učitelja/nastavnika  matematike osnovnih i srednjih škola
Županijska stručna vijeća učiteljica i učitelja razredne nastave

Cilj:
Promicanja i popularizacije matematike, poticanja logičkog mišljenja i matematičkih sposobnosti, kreativnosti, stvaralaštva i inovativnosti i stvaralaštvo učenika.

Tema festivala:

Turizam Varaždinske županije

Program:

  • Otvorenje i prigodni program
  • Ekipno natjecanje za sve učenike osnovnih i srednjih škola
  • Pojedinačno natjecanje učenika od 3.razreda osnovne škole do  4.razreda srednje škole
  • Izložba matematičkih bilježnica, plakata, modela i maketa
  • Prezentacije projekata i istraživačkih radova
  • Predavanja za mentore ( prijava na www.civz.hr ). Potvrda o stručnom usavršavanju će biti izdana na računalu.
  • Radionice za učenike
  • Proglašenje pobjednika i podjela nagrada – medalje, pehari, diplome

Za sve mentore organiziran je ručak, a za učenike klipići i čokoladica te za ručak pizza i sok.

Teme stručnog skupa 5. Festivala matematike:

I.grupa (2 x 45 minuta)

  • Paradigma »Lepotica in zver«: Psihološki profili tekmovalcev; dr. Mojca Juriševič, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
  • Kombinatorični izzivi za nadarjene učence; dr. Boštjan Kuzman, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

II.grupa (90 minuta)

Radionica: Online vrednovanje učeničkih postignuća primjenom Microsoft Forms aplikacije; mr.sc. Tamara Ređep i dr.sc. Tea Pavičić Zajec

Svojom prijavom dajete suglasnost za objavljivanje imena, prezimena i fotografija sudionika na službenoj internetskoj stranici  Varaždinske županije i Centra izvrsnosti iz matematike u svrhu promocije natjecanja te u medijima koji će pokrivati ovo natjecanje.

Svi učenici i mentori dobit će potvrdu o sudjelovanju na dan natjecanja.

Pravilnici o radu Festivala:

Važno:

Učenici koji sudjeluju na festivalu i žele da njihovi podaci budu obrađeni i objavljeni na web stranici škole i centra izvrsnosti moraju donijeti slijedeću Privolu sa sobom na Festival potpisanu od strane roditelja/skrbnika.

Privola

 Prijave za ekipno i pojedinačno natjecanje su zatvorene.

PRIJAVLJENI NATJECATELJI:

Popis prijavljenih natjecatelja u pojedinačnom dijelu natjecanja

Popis prijavljenih ekipa u ekipnom dijelu natjecanja

04.03.2019. popis prijavljenih.

Rok žalbe do 25.03.2019.

Konačni popis 26.03.2019.

Prijave bilježnica, plakata, modela, maketa i prezentacija traju od 18. ožujka do 1. travnja 2019. na elektroničku adresu mathfestvz@gmail.com
Radove dostaviti u I. OŠ Varaždin do 10.04.2019.