Centar izvrsnosti iz poduzetništva

Centar izvrsnosti iz poduzetništva osnovan je školske godine 2010./2011. god, a  polaznici Centra učenici su srednjih škola.

Ciljevi Centra izvrsnosti iz poduzetništva:

 1. Uvesti učenje za poduzetništvo kao ključnu kompetenciju u sustav obrazovanja
 2. Poticanje poduzetničke kulture u društvu, s obzirom da je jedan od prioriteta gospodarske politike u Hrvatskoj upravo jačanje poduzetništva

Polaznici Centra kroz 126 nastavna sata obrađuju sljedeće tematske cjeline:

 1. Odnosi s javnošću, 10 sati nastave, menotorica: Gordana Kokanović Krušelj
  • učenje o odnosima s unutarnjom i vanjskom javnošću u poslovnim organizacijama, tumačenje prava i etike u odnosima s javnošću
 1. Poduzetništvo, 28 sati nastave, mentorica: Andrijana Herceg
  • upoznati svijet poduzetništva kroz stjecanje poduzetničkih znanja, razvijanje poduzetničkih vještina i poticanje poduzetničkog duha
 1. Vježbenička tvrtka, 40 sati nastave, menotorica: Iva Vukotić
  • kroz Vježbenički ERP sustav razumijeti i primijeniti znanje i vještine te razvijanje pripadajuće samostalnosti i odgovornosti potrebne za samostalno izvršavanje poslova i radnih zadataka u Vježbeničkoj tvrtki
 1. Poslovni njemački jezik, 20 sati nastave, mentor: Petar Kuščar
 2. Poslovni engleski jezik, 20 sati nastave, menorica: Mirna Rukavina Bakšaj
 • ispunjavanje obrazaca na poslovnom stranom jeziku kao što su poslovni ugovori
 • izrada poslovnih prezentacija na stranom jeziku
 • ispunjavanje prijave za posao i životopisa
 • razumijevanje i tumačenje grafikona koristeći se poslovnim vokabularom
 1. Marketing, 28 sati nastave, mentorica: Jasminka Prstec)
  • upoznati se s osnovnim marketinškim pojmovima i vještinama te naučiti ih primjenjivati u praksi

Učenici u centru iz poduzetništva steći će poduzetnička znanja i vještine potrebne za samostalno i uspješno osnivanje te vođenje tvrtke!

Postani poduzetnik nakon srednje škole!

Sjedište:
Gospodarska škola Varaždin 
Božene Plazzeriano 4, Varaždin

Telefon:
042/492-272

Elektronička adresa:
poduzetnistvo@civz.hr

Mrežna stranica centra:
http://ss-gospodarska-vz.skole.hr/

Voditeljica centra:
Iva Vukotić, mag. oec.
E-mail: iva.vukotic@gmail.com