Centar izvrsnosti za hrvatski jezik

Centar izvrsnosti za hrvatski jezik djeluje u Elektrostrojarskoj školi Varaždin od

Osnovnoškolci se mogu opredijeliti za neku od sljedećih radionica:

 1. Radionica s integrativno-korelacijskim sadržajima – mentorica učenicima: Nataša Sedlar, prof., OŠ Ludbreg
  • za učenike 5. i 6. r. – broj polaznika: 20

U radu s učenicima primjenjuje se holistički pristup učenju i poučavanju, tj. integracija predmetnih sadržaja i korelacija s drugim predmetima, pri čemu se učenika poučava povezivati raznovrsna znanja. S učenicima se radi  na tekstu s ciljem razvijanja čitalačke pismenosti i proširivanja rječnika učenika korištenjem suvremenih metoda poučavanja. Učenici proširuju svoja znanja o jeziku (slovnički i pravopisni sadržaji) te razvijaju kritičko mišljenje i komunikacijske vještine.

 1. Jezična radionica za učenike 7. razreda – mentorica učenicima: Sunčica Križan-Kadi, prof., OŠ Novi Marof
 2. Jezična radionica za učenike 8. razreda – mentorica učenicima: Snježana Tramburovski, prof., OŠ Sračinec
  • broj polaznika po radionici: 10

Obje jezične radionice namijenjene su učenicima koji su motivirani za učenje jezičnih sadržaja: slovničkih i pravopisnih. Učenici istražuju hrvatski jezik i proširuju svoje znanje o njemu. Učenike se priprema za natjecanje iz hrvatskoga jezika.

 1. Radionica za književnost – mentorica učenicima: Sanja Biškup, prof., OŠ Vidovec
 2. Radionica za medijsku kulturu – mentorica učenicima: Ivana Canjuga, prof., IV. OŠ Varaždin
  • broj polaznika po radionici: 10

Radionice su namijenjene učenicima 7. i 8. r. koji vole čitati, kreativni su te su motivirani za spoznavanje sadržaja književnosti i medijske kulture. Učenici razvijaju svoje kompetencije u tim područjima, usavršavaju svoju čitalačku i medijsku pismenost, razvijaju sposobnost kritičkog tumačenja i vrednovanja medijskih poruka te komunikacijske vještine. Učenici se mogu okušati u stvaranju radijske emisije i radioigre.

Fond sati u radionicama: 70 sati

Rad u radionicama odvija se subotom od 8.30 do 12 sati.

Sve radionice obuhvaćaju i izvanučioničku nastavu: posjet knjižnicama, muzejima, kazalištu, kinu, televiziji, radijskim postajama, novinskim redakcijama, izdavačkim kućama, institucijama. Učenici također imaju priliku upoznati različite goste predavače.

U radionice se primaju svi zainteresirani učenici, a u slučaju većeg broja učenika održava se prethodno testiranje.

Učenicima srednjih škola nudimo slijedeće radionice:

JEZIČNA RADIONICA – voditeljica Vedrana Močnik, prof. (Gospodarska škola Čakovec)
Jezična radionica namijenjena je učenicima koji pokazuju posebno  zanimanje za hrvatski jezik, odnosno za pitanja i problematiku  normiranosti, povijesti i razvoja hrvatskoga standardnog jezika.
Učenici će se rješavanjem odabranih jezičnih zadataka, analizom  primjera i usvajanjem teorijskih znanja, pod stručnim vodstvom
mentora, pripremati za sudjelovanje na Natjecanju iz hrvatskoga  jezika.

Uz grupni rad, velika se pozornost pridaje individualnom  pristupu svakom polazniku u cilju razvijanja osobnih talenata, znanja
i kompetencija učenika.

DRAMSKA RADIONICA DramCIH – voditeljica Nataša Sajko, prof. (Medicinska škola Varaždin)
Tijekom pohađanja dramske radionice učenici će istraživati mogućnosti scenskog pokreta različitim dramskim tehnikama i metodama, upoznati se s dramskim i scenskim igrama, improvizirati i klaunirati se,  dramatizirati tekst  i pisati vlastiti scenoslijed, uvježbavati scenski govor i upoznati se s pravilima javnog nastupanja te raditi na vlastitoj predstavi.

Želite li se dobro zabavljati, opustiti, smijati ili izmaštati, dođite što prije u DramCIH.

MEDIJSKA – POČETNA RADIONICA, voditelj Tibor Bün, prof., Valentina Šinjori, prof. (Elektrostrojarska škola Varaždin, voditelji Prve školske televizije)

MEDIJSKA – DVIJE NAPREDNE RADIONICE, voditelji Tibor Bün, Sunčica Podoreški, prof. (Medicinska škola Varaždin), Valentina Šinjori, prof. (Elektrostrojarska škola Varaždin)

Učenici uključeni u rad medijskih radionica stječu tehničke kompetencije (sposobnost pristupa medijima) te praktične kompetencije (sposobnost stvaranja medijskih poruka, kritičkog tumačenja i vrednovanja medijskih poruka). Svi će zainteresirani učenici raditi u pretprodukciji, snimanju i montaži, tj. u svim fazama izrade kraćih igranih, dokumentarnih i promidžbenih filmova te radijskih emisija i radioigara.

Fond sati po radionici: 80 sati

Broj polaznika po radionici: 10

Učenik može odabrati samo jednu od ponuđenih radionica

Centra izvrsnosti za hrvatski jezik tijekom cijele godine sudjeluje u aktivnostima koje organizira Varaždinska županija. Učenici su uključuju u obilježavanje Dana učitelja, Tjedna cjeloživotnoga učenja, Edukacijsko jutro i organizaciju županijske smotre LiDraNo.

Rad se u CIH-u jednim dijelom odvija na terenu, organiziraju se posjete Filozofskom fakultetu i Institutu za jezik i jezikoslovlje u Zagrebu gdje se za njih organiziraju zanimljiva i korisna predavanja.

Za učenike polaznike CIH-a tijekom godine organiziraju se posjeti knjižnicama, muzejima, kinopredstave i predavanja.  Na ta predavanja dolaze i ostali zainteresirani  učenici i profesori s područja Varaždinske županije.

CIH ima široko područje djelovanja, nudi zanimljivo i aktivno bavljenje jezikom, produbljuje znanje o jeziku i književnosti, potiče istraživačku radoznalost i učeničku kreativnost, razvija suradništvo, komunikacijske sposobnosti te omogućuje primjenu stečenih znanja.

U CIH-u su učenici i profesori  koji vole hrvatski jezik, oni koji osjećaju neobičnu i zadivljujuću magiju RIJEČI. Oni zajednički istražuju i nove medije i jezik medija.  Učenici polaznici CIH-a  žele se potpisati i ostaviti poruku na zidu svojega vremena i na stranici svojega grada – svojom riječju.

CIH nije nastava u školi! CIH je izazov!

U CIH-u učenicima pružamo priliku da probaju nove stvari i steknu nove vještine i znanja, potičemo ih da napreduju u osobnom razvoju istovremeno njegujući duh zajedništva.

Sjedište:
Elektrostrojarska škola Varaždin
Hallerova aleja 5, Varaždin

Elektronička adresa:
hrvatski@civz.hr

Mrežna stranica centra:
http://www2.ess.hr/

Voditelji centra:
Voditeljica za osnovne škole:
Nataša Sedlar, prof.
OŠ Ludbreg
E-mail: nsedlar@gmail.com

Voditeljica za srednje škole:
Valentina Šinjori, prof.
Elektrostrojarska škola Varaždin
E-mail: valentina.sinjori@gmail.com