PROJEKT: ŠETNJA S VARAŽDINSKIM PISCIMA

KLJUČNE RIJEČI
Varaždinski pisci, gradske ulice, aktivno građanstvo, istraživanje, stvaralaštvo, turistička ponuda

Vrijeme održavanja: nastavna godina 2012./2013., možda i sljedeće 2014./2015.

Mjesto održavanja: grad Varaždin i bliža okolica

Metode rada: istraživačka i projektna nastava

Oblici rada: skupinski, individualni

Cilj projekta:

 • potaknuti zanimanje stanovnika ulice za pisca po kojem je imenovana njihova ulica
 • Osmisliti novu turističku ponudu grada

Obrazloženje projekta: Varaždin je grad s velikim brojem ulica imenovanih po hrvatskim, osobito varaždinskim piscima (bilo da su uz grad vezani rođenjem ili pak djelovanjem).  Učenici će istražujući upoznati tko su bili ti pisci, u koje su vrijeme stvarali, kakve su poetike slijedili, sami će pisati književne i esejističke tekstove, sastavljati ankete i intervjue te poticati kulturnu svijest svojih sugrađana. Konačni rezultat projekta trebao i gospodarsko-turistički učinak.

OPIS PROJEKTA

U projektu će sudjelovati polaznici Centra izvrsnosti za Hrvatski jezik Varaždinske županije.
Rad se organizira istraživački i stvaralački, a pratit će ga i vrednovati sami polaznici svojim osvrtima i evaluacijskim listićima.

FAZE PROJEKTA
1. FAZA

 • Istraživanje plana grada Varaždina i otkrivanje ulica imenovanih po varaždinskim piscima
 • Terenska nastava (Muzej zavičajne književnosti – zavičajna zbirka i memorijalna soba Krkleca i Milkovića u Gradskoj knjižnici i čitaonici Metel Ožegović, posjet gradskome groblju i obilazak grobnih mjesta Milkovića, Vežića, Ladike i Jagića)
 • Tituš Brezovački i crkveno prikazanje (gledanje snimke kazališne predstave Sveti Aleksi koja je napisana i praizvedena u Varaždinu)
 • Pergošić – Vramec – Habdelić – Belostenec – Jagić (rad s pretiscima knjiga – „ja leksikograf)
 • Mirko Bogović i  Nenad Briksy i trivijalna književnost (radionica pisanja trivijalne priče)
 • Znameniti ilirici (Gaj – Vežić – Kukuljević ) , spomen-ploče i rodna kuća Kukuljevića
 • Ferdinand Konšćak i Indijanac u fratarskoj apoteci (pismo)
 • Vizionarstvo Jurja Križanića (spomen-ploča), ekumenizam
 • Tuga Katarine Patačić (Pesme Horvatske) i veselje Franje Patačića (odjeci u djelima Šenoe i Zagorke)
 • Književni znanstvenici (Jagić, Vodnik, Šicel) i istraživanje književne baštine
 • Miroslav Krleža i kajkavski leksik

2. FAZA

 • Priprema plakata za 5 izabranih ulica i pisaca
 • Na plakat se stavljaju kratki životopisi autora, sastavci, eseji, razmišljanja, pjesme, priče koje su nastale tijekom projekta.

3. FAZA

 • Odlazak na prezentaciju u izabranu ulicu
 • Izrada plana turističkoga obilaska „Šetnja s varaždinskim piscima“ (papirnatog, ali i interaktivnog)